Otočni Sabor

udruga za razvitak hrvatskih otoka
R. K. Jeretova 5
23000 Zadar

Predsjednik: Denis Barić
mob: 098/650031
mob: 091/8903579
mail: otocnisabor@gmail.com

Denis Barić – predsjednik (Zadarska županija)
Goran Grguričin – dopredsjednik (Šibensko kninska županija)
Mladen Varenina – tajnik (Zadarska županija)

VIJEĆE OTOČNOG SABORA
1. Đanino Sučić – član (Primorsko goranska županija)
2. Ivan Sršen – član (Dubrovačko neretvanska županija)
3. Tihana Glavurdić – član (Splitsko dalmatinska županija)
4. Tonči Lučin – član (Splitsko dalmatinska županija)
5. Marjana Šešelja Botić - član (Zadarska županija)
6. Ivan Gligora – član (Zadarska županija)
7. Bernadin Peroš – član (Splitsko dalmatinska županija)

NADZORNI ODBOR SABORA
1. Lenko Garbin (Dubrovačko neretvanska županija)
2. Maksim Roman (Šibensko kninska županija)
3. Nives Kozulić (Zadarska županija)

OIB – 25444553277
MATIČNI BROJ – 1580833
ŽIRO RAČUN – HR7024070001100089373 kod OTP banke

Pošaljite nam poruku