Okrugli stol o malom ribolovu

20.02.2014.

Održan najavljeni okrugli stol.

Održan najavljeni okrugli stol. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede javno priznao na upit Denisa Barića, predsjednika Otočnog sabora da li ministarstvo u ovom trenutku krši Zakon o morskom ribarstvu zato što se ne izdaju odobrenja za mali ribolov po čl. 35. Odgovoreno je "da krše zakon". Također jedan od zaključaka je da se sa svim argumentima koji su navedeni na okruglom stolu ide prema nadležnim institucijama i da Otočni sabor pripremi mogučnost podizanja tužbe za kršenje ljudskih prava kao uzimanja indentiteta otočanima. Odaziv je bio dobar i bilo je dobrih prijedloga, tj. argumenata od strane izlagača i ostalih sudionika okruglog stola. Otočni sabor će odma krenuti na organizaciju svoje godišnje Skupštine i pozvati osim svojih članova i sve nosioce povlastica za mali ribolov da nazoče u što večem broju. O svemu čemo na vrijeme obavjestiti. Ujedno koristim prigodu da zahvalim svima koji su sudjelovali u akciji "Osvjetlimo otoke-još nas ima" i pridonijeli da se otočani udruže jer zajedno smo jači. Samo jedinstvom možemo pobjediti u ovoj utakmici koja je važna ne samo za nas nego i za naše buduće naraštaje.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...