Vodoopskrba otoka

02.08.2017.

Nastaviti će se redovna isporukom vode prema otocima

Drage otočanke i otočani, koji imate vodoopskrbu domaćinstava vodonoscem ili cestovnim vozilom vodoopskrba će biti redovna. Poučeni problemima iz 2012.godine i ovogodišnjih klimatoloških problema kontaktirali smo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU oko nastavka redovne vodoopskrbe otočana i dobili smo odgovor da neće doći do problema sa opskrbom i da će svi dodatni aneksi ugovora komunalnim poduzećima biti odobrena di je došlo do povećanja potrošnje temeljem potpisanih ugovora za vodoopskrbu otočnog stanovništva.
Država kaže kroz Zakon o otocima, u čl. 33 „ Domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćaju vodu do 20 kubika mjesečno, odnosno 150 kubika ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji. Sredstva za podmirenje razlike u cijeni i stvarne cijene isporuke vode vodonoscima ili cestovnim vozilom osigurat će se u državnom proračunu. Poslovi vodoopskrbe otočnih domaćinstava vodonoscem ili cestovnim vozilom obavljaju se sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 128/99., 57/00., 129/00. i 59/01.). Sredstva za podmirenje razlike u cijeni iz stavka 1. ovoga članka i stvarne cijene isporuke vode vodonoscima i cestovnim vozilom osigurat će se u državnom proračunu.”

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...