OTOČNI SABOR- udruga za razvitak hrvatskih otoka član Inicijative JAVNO JE DOBRO

01.09.2017.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Inicijativa Javno je dobro okupila je mnoge udruge i građane oko iste ideje, očuvanja i zaštite javnog i općeg dobra, oko vrijednosti koje su nama svima od primarnog interesa. Oko naše zemlje, šuma, voda, našeg mora, obale i otoka za nas i za buduće generacije.
Princip sudjelovanja lokalne zajednice, neprofitnih, nevladinih udruga i građana odnosno javnosti i zainteresirane javnosti u odlučivanju o svojem okolišu, gradu, općini jedan je od osnovnih zahtjeva upućenih raznim institucijama, regionalnim upravama i centralnoj državi u proteklih nekoliko mjeseci.
Takva odluka utemeljena je na Zakonu o informiranju (Arhuškoj konvenciji), no prvenstveno na zdravom razumu i logici koja kaže da građani trebaju biti informirani o odlukama koje ih se tiču te da o njima trebaju moći odlučivati.
Princip sudjelovanja lokalne javnosti o odlučivanju krucijalno je pitanje funkcioniranja društva, pa stoga i naš zahtjev koji ponavljamo i od kojeg ne odustajemo u temama vezanim za upravljanje općim i javnim dobrom. Obzirom da je 18.8.2017 objavljena Odluka o objavi Javnog poziva udrugama za dostavu prijedloga za člana Stručnog povjerenstva za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, a odmah iza toga i javni poziv udrugama za dostavu prijedloga člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije od strane Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ prisiljeni smo kao Inicijativa javno se distancirati od tog natječaja jer je protivan načelima djelovanja i principima za koje se zalažemo.
Inicijativa Javno je dobro uložila je primjedbe SDŽ na 430. Odluku SDŽ - o osnivanju Stručnog povjerenstva te o tome izvjestila župana i Upravni odjel SDŽ 10.8.2017. Tražili smo izmjenu te odluke Županijske skupštine što ovom prilikom ponavljamo, a danas dodatno tražimo i tematsku sjednicu Županijske skupštine kako bi nam se omogućilo iznošenje ovog problema županijskim vijećnicima, a koji su donjeli odluku o udrugama bez adekvatnih informacija i komunikacije s udrugama koje se bave upravo tom probematikom, odnosno očuvanjem javnog i općeg dobra, posebno pomorskog dobra.
Inicijativa JAVNO JE DOBRO traži sazivanje TEMATSKE SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU, a svakako prije donošenja odluke o NEPROMJENJIVOM ČLANU STRUČNOG POVJERENSTVA. Ako Splitskodalmatinska županija unatoč protivljenju saveza udruga ne odustane od nepromjenjivog člana, kao i ostalih odredbi koje su u suprotnosti sa zakonima RH i našim prncipima rada Inicijativa JAVNO JE DOBRO U POTPUNOSTI ĆE SE DISTANCIRATI OD NA OVAJ NAČIN ODABRANOG PREDSTAVNIKA JAVNOSTI ODNOSNO UDRUGA JER SE NE MOŽE SMATRATI DA JE TAKO ODABRAN ČLAN STRUČNOG POVJERENSTVA U BILO KAKVOJ STVARNOJ VEZI S RADOM UDRUGA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OPĆEG I JAVNOG DOBRA, POMORSKOG DOBRA ILI JASNIM ZALAGANJEM ZA INFORMIRANJEM I SUDJELOVANJEM CIVILNOG DRUŠTVA U UPRAVLJANJU VLASTITIM OKOLIŠEM.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...