Drage otočanke i otočani, da li smo mi građani drugog reda u Republici Hrvatskoj zato što živimo na otocima

05.10.2017.

Zašto svaka kategorizacija mjesta u kojem živimo završava nepovoljno po nas koji živimo na otocima?

Zašto to govorimo? Prva negativna kategorizacija, tj. indeksacia otoka je završila nepovoljno, u Zakonu o regionalnom razvoju otoci su razvijeni i visoko razvijeni i tako otočne jedinice lokalne samouprave loše prolaze u bodovanju pri prijavi na natječaje. Druga negativna kategorizacija je u Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede. Ova kategorizacija direktno pogađa otočane koji su planirali se javiti na Mjeru 6. razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja podmjere 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kroz ovu mjeru mogli su urediti kušaone ili nešto slično za ponudu svojih proizvoda i tako poboljšati turističku ponudu svog mjesta. Jedan od uvjeta je da ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred "A" ili "B" u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede. Nažalost ovaj uvjet ne ispunjavaju većina otočnih naselja, jer su razvrstana u razrede „A“ i „B“. Nije nam jasan kriteriji izrade navedene kategorizacije, tako neki otok je kategoriziran pod „D“ a njegovo naselje pod „A“ ili „B“. Kroz Mjeru 6.2. sredstva su namijenjena ruralnim područjima, te je definirano da se mogu kandidirati korisnici koji imaju registriranu djelatnost u naseljima do 5000 tisuća stanovnika, a razvidno je da se onda radi o ruralnom području i smatramo da je nepotrebno ograničavati mogućnost prijave na natječaj. Tražimo od Ministarstva turizma da se hitno izmjeni Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razreda jer se u kriterije mora staviti i uvjeti ostvarivanja turističke djelatnosti na nekom području. Nije jednak uvjet bavljenja turizmom na kopnu i na nekom otoku koji na primjer nema vode, ranije dolazi do ukidanja ljetnih sezonskih redova plovidbe kao da se namjerno želi usporiti gospodarski razvoj nekog otoka. Tražimo da se formirana Uprava za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova pod hitno sa nadležnim Ministarstvima nađu adekvatna rješenja za ove probleme.

Vijeće Otočnog sabora

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...