Otočni sabor kao član inicijative JAVNO JE DOBRO

08.10.2017.

Deklaracija o ciljevima Inicijative JAVNO JE DOBRO

Sprega netransparentne politike i kapitala već dugo nasrće na sva javna dobra. Cilj Inicijative JAVNO JE DOBRO jest da opće i javno dobro pod jednakim uvjetima ostane dostupno svima i bez ikakvih privilegija kao osnovno ljudsko pravo.
Prirodna dobra, jednako kao i javni prostori i kulturna dobra što ih je generacijama stvarala ljudska ruka, sve su ugroženiji projektima kojima je glavni cilj zarada po bilo koju cijenu. Prirodan i zdrav okoliš mora imati apsolutni prioritet nad investicijama i projektima koji zaobilaze ili zanemaruju pitanja odgovornog razvoja i dugoročnih kumulativnih šteta za okoliš, lokalnu zajednicu i ukupnu ljudsku zajednicu.
Univerzalno ljudsko pravo na čistu i dostupnu pitku vodu nužno je zajamčiti i Ustavom. Jadransko more i obala moraju ostati opće dobro dostupno svima, a otoci ne mogu biti predmetom privatizacije ni pod kojim uvjetima.
Skladan razvoj može se temeljiti samo na takvim zakonima i njihovim provedbama koji se ne skrivaju od zainteresirane javnosti i lokalnih zajednica. Inicijativa JAVNO JE DOBRO traži zaštitu općih i javnih dobara te transparentnost odlučivanja o njima, uključenost građana u sve procese donošenja odluka i dosljedno poštivanje svih demokratskih procedura i prava. Inicijativa JAVNO JE DOBRO djeluje na stvaranju boljih mehanizama za uljučivanje zainteresirane javnosti u lokalnim zajednicama kod donošenja zakona i njihove provedbe.
Za javna dobra od strateškog nacionalnog interesa kod kojih je već došlo do evidentnih krajnih granica ugroze od nepovratne štete, tražit ćemo i izvanredne političke mjere, te se boriti protiv rasprodaje javnih dobara koja je na djelu svim sredstvima, uključujući i prava na bojkot i protivljenje zakonima i projektima koji na prijevaran i štetan način već odavno uzurpiraju javno dobro.


Sa sadržajem i principima ove deklaracij suglasne su udruge/inicijative, a što su pismeno potvrdile do 27.9.2017.:
1. Adria Art Annale
2. Čovjek po mjeri otoka
3. Čuvajmo rapske plaže
4. Društvo za zaštitu i unapređenje Marjana
5. Građanska inicijativa Split
6. Građanska akcija Trogir
7. Građanska inicijativa Jadranska Straža
8. Udruga Kaštelanski eko stožer – KEKS
9. Ne daj se Cetino!
10. Otočni sabor - udruga za razvitak hrvatskih otoka
11. Stina Pradidova
12. Udruga Teserakt za interdisciplinarna istraživanja
13. Za Naš Supetar

te time zadovoljile formalno pristupanje Inicijativi JAVNO JE DOBRO.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...