Sjednica Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta

08.11.2017.

Održava se u utorak 21.studenog 2017.godine u Bruxelles

Na sjednici Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta koja se država 21.studenog 2017. godine sedma točka dnevnog reda je "Višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje isokorištava te stokove". Izvjestitelj za navedenu točku dnevnog reda je gospođa Ruža Tomašić članica odbora za ribarstvo. Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane je na Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove dao devedeset svojih amandmana. Među devedeset amandmana su i amandmani europarlamentarki Dubravke Šujice i Marijane Petir.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...