U Zadru potpisana Deklaracija o pametnim otocima

13.09.2018.

U organizaciji Otočnog sabora, načelnici općina Preko, Kali, Kukljica, Pašman, Tkon i Sali, potpisali su danas u Maloj vijećnici Zadarske županije Deklaraciju o pametnim otocima

Otočni sabor kao član ESIN-a Europske federacije malih otoka je potpisnik Deklaracije o pametnim otocima. Svoj potpis na Deklaraciju do sada su stavili i predstavnici hrvatskih otoka, izražavajući tako predanost izgradnji energetski učinkovitih, okolišno održivih i digitalno povezanih zajednica. JLS naših otoka koje su potpisale Deklaraciju su Grad Krk, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Omišalj, Općina Punat, Općina Vrbnik, Općina Lopar, Grad Korčula, Općina Vela Luka, Općina Mljet, Općina Lastovo i Grad Zadar u ime otoka koji mu administrativno pripadaju (Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba). Inicijativa Pametni otoci zalaže se za lokalizirane aktivnosti koje vode do vidljivih promjena kroz maksimalno iskorištavanje komparativnih prednosti otoka, poticanje lokalnog razvitka i prosperiteta te doprinosu EU ciljevima na području energetike, klimatskih promjena i prilagodbi, inovacija, cirkularne ekonomije, transporta i mobilnosti, plavog rasta i digitalne agende za Europu. Deklaracija o pametnim otocima je inicijativa otočnih jedinica lokalne samouprave i drugih dionika na otocima EU.
Inicijativa Pametni otoci inspirirana je inicijativom Europske komisije Pametni gradovi i zajednice, no ide i korak dalje, kroz jačanje sinergija između energetike, transporta i IKT-a, uz uključivanje tema vezanih uz vodu i otpad, po principu cirkularne ekonomije. Taj pristup izvire upravo iz izoliranosti otoka koja ih prisiljava razmišljati kako osigurati optimalno korištenje i upravljanje resursima te doprinijeti održivom i ravnomjernom razvoju koji će iskoristiti otočne potencijale (geografske elemente, prirodne i ljudske resurse, proizvode).

Potpisom na Deklaraciju žele postati pametno, uključivo i uspješno društvo te će stoga:

1. Aktivno sudjelovati u prilagodbi i izbjegavanju klimatskih promjena te na lokalnoj razini jačati otpornost na iste;
2. Biti katalizator u bržem korištenju naprednih tehnologija kako bi se osiguralo optimalno upravljanje i korištenje lokalnim resursima i infrastrukturom;
3. Smanjiti upotrebu fosilnih goriva povećanjem korištenja značajnih resursa obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti;
4. Promovirati održive načine mobilnosti na otocima uključujući elektromobilnost;
5. Smanjiti nedostatak i oskudicu vode primjenom nekonvencionalnih i pametnih načina upravljanja vodnim resursima;
6. Postati područja bez odlaganja otpada promoviranjem principa cirkularne ekonomije;
7. Očuvati karakterističan prirodni i kulturni kapital otoka;
8. Diversificirati ekonomiju iskorištavanjem unutarnjih specifičnosti otoka u stvaranju novih i inovativnih lokalnih poslova;
9. Ojačati socijalnu uključenost, edukaciju i osnaživanje građana;
10. Poticati prelazak na alternativne, dugoročne, održive i odgovorne načine obalnog, morskog i turizma u unutrašnjosti otoka.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...