Mogući sukob interesa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

03.10.2018.

Viječe Otočnog Sabora traži mišljenje od Povjerenstva za sukob interesa za mogući sukob interesa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture povodom donošenja Zaključka o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima na 110. sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Otočni sabor smatra da Agencija za obalni linijski pomorski promet mora ostati samostalna. Pretpostavljamo da bi se ukidanjem Agencije za obalni linijski pomorski promet njezine ovlasti prebacile na Ministarstvo pomorstva te smatramo da bi u tom slučaju došlo do sukoba interesa oko dodjele koncesija na obalnim linijama za državnog brodara Jadroliniju. Agencija za obalni linijski pomorski promet mora ostati samostalna jer je kao takva i prepoznata od strane EU komisije. Vijeće Otočnog sabora traži od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da donese odluku da li gašenjem Agencije za obalni linijski pomorski promet i prebacivanjem njenih ovlasti na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dolazi u sukob interesa kao vlasnikom državne brodarske kompanije Jadrolinije

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...