Na održanom tematskom Saboru Otočnog sabora, 12. prosinca 2018 u Zadru na temu „Položaj i status hrvatskih otoka, provedbom novog Zakona o otocima“ doneseni su sljedeći zaključci

17.12.2018.

Zaključci su doneseni temeljem rasprave na samom Saboru i dobivenim pisanim prijedlozima.

Temeljem donošenja novog Zakona o otocima i njegova primjena od 01.01.2019. godine potrebno je donijeti nekoliko pravilnika temeljem Zakona o otocima i potrebno je promjena nekih drugih Zakona koji se trebaju prilagoditi Zakonu o otocima.

1. vrednovanje razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja
• to je pravilnik s kojim se određuje otočni indeks razvijenosti za svaki naseljeni otok. Otoci koji su razvrstani kako je navedeno u čl: 13 stav 1 Zakona o otocima trebaju imati sva prava kao što je navedeno u čl: 36 stav 1 Zakona o regionalnom razvoju i Zakonu o potpomognutim područjima u Republici Hrvatskoj.
2. pravilnik o način ostvarivanja naknade troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode
• u tom pravilniku se mora staviti mogućnost fizičkim osobama da kod potrošene godišnje osigurane kvote vode za ljudsku potrošnju, omogući kupnja potrebne količine vode po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.
3. pravilnik o načinu provođenja mjera i aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“
• potrebno je uvrstiti financijsku pomoć otočnim proizvođačima koji dobiju oznaku HOP-a za njihove analize proizvoda koje su potrebne za dobivanje oznake.
4. otočni koordinator
• fizička osoba koju zapošljava regionalni koordinator i treba biti osoba koja živi otok tijelom i duhom. U izboru otočnog koordinatora ne bi se smjelo isključiti otočane kao zainteresiranu javnost prema izboru osobe o kojoj će ovisiti razvoj i budućnost njegovog otoka.
5. prilagodba Zakona o poljoprivredi sa Zakonom o otocima
• prema otocima iz čl: 10 i 13 Zakona o otocima u Zakonu o poljoprivredi omogućiti prava na korištenje plavog dizela
• oko površine poljoprivredne zemlje za moguću gradnju poljoprivrednih objekata na istim.
• pitanje zaštite otoka i otočana od alohtone divljači, za opstanak i održivu poljoprivredu i stočarstvo na otocima.
6. prilagodba Zakona o prostornom uređenju sa Zakonom o otocima
• izmjena odredbi čl:45 stava 3 ZPU koji određuje širinu prostora ograničenja zaštićenog obalnog područja mora u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 metara od obalne crte te članka 48a ZPU kojima se propisuje površina potrebna za planiranje gradnje i rekonstrukcije zgrada u prostoru ograničenja od najmanje 3 ha, odnosno 1 ha. Ove odredbe nisu primjerene područjima geografskih ograničenja kao što su veliki broj otoka u Republici Hrvatskoj te diskriminiraju vlasnike nekretnina u izvršavanju njihovih vlasničkih prava.
7. implementacija Direktive Vijeća EU 2006/112/EZ o posebnim porezima kao kompenzacija za prirodne nedostatke i trajne demografske poteškoće u hrvatsko zakonodavstvo
8. poštivanje Zakona o obalnom linijskom pomorskom prometu i koncesijskog ugovora od strane brodara koji imaju potpisane ugovore o koncesijama na državnim linijama sa Agencijom za obalni linijski pomorski promet.
9. izjednačavanje cijena 1Nm sa 1 Km autoputa

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...