Povećava se broj potpisnika Deklaracije o pametnim otocima

29.12.2018.

Općina Kolan je potpisala Deklaraciju o pametnim otocima

Općina Kolan sa svojim potpisom na Deklaraciju o pametnim otocima se pridružila potpisnicima koji izražavaju tako predanost izgradnji energetski učinkovitih, okolišno održivih i digitalno povezanih zajednica. JLS naših otoka koje su potpisale Deklaraciju su Grad Krk, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Omišalj, Općina Punat, Općina Vrbnik, Općina Lopar, Grad Korčula, Općina Vela Luka, Općina Mljet, Općina Lastovo i Grad Zadar u ime otoka koji mu administrativno pripadaju (Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba), Općina Preko, Općina Kali, Općina Kukljica, Općina Pašman, Općina Tkon i Općina Sali. Inicijativa Pametni otoci zalaže se za lokalizirane aktivnosti koje vode do vidljivih promjena kroz maksimalno iskorištavanje komparativnih prednosti otoka, poticanje lokalnog razvitka i prosperiteta te doprinosu EU ciljevima na području energetike, klimatskih promjena i prilagodbi, inovacija, cirkularne ekonomije, transporta i mobilnosti, plavog rasta i digitalne agende za Europu. Deklaracija o pametnim otocima je inicijativa otočnih jedinica lokalne samouprave i drugih dionika na otocima EU.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...