Tiskovna Otočnog Sabora u Šibeniku

08.01.2019.

Tiskovna konferencija je sazvana na temu provedbe novog Zakona o otocima koji je stupio na snagu od 01.01.2019. i njegova primjena u praksi, temeljem drugih zakonskih odredbi s naglaskom na Odluku o visini paušalnog poreza za male iznajmljivače.

Zakon o otocima stupio je na snagu od 01.01.2019. a cijelu njegovu primjenu možemo očekivati tek za maksimalno 180 dana koji je rok za donošenje nekoliko pravilnika i odluka kako bi se isti mogao kvalitetno i kompletno provoditi. Zakon o otocima se i bez donošenja potrebnih pravilnika može već primjenjivati i to očekujemo konkretno kroz provedbu Odluke o visini paušalnog poreza za male iznajmljivače. Očekujemo od JLS koje u svom sastavu imaju otoke sa specifičnim položajem i otočna prioritetna područja da će kod donošenja odluke o visini paušala primijeniti čl:10 i čl:14 iz Zakona o otocima. Sukladno odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Odluku o visini paušalnog poreza za iznajmljivače više ne donosi Ministarstvo turizma već predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave. Zakonom je definirano da paušal ne smije biti manji od 150 kuna niti veći od 1.500 kuna. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese odluku u zadanom roku, najkasnije do 31. siječnja 2019. godine i ne dostaviti istu Poreznoj upravi do 15.02.2019 prema novom Zakonu paušal će iznositi 750,00 kuna po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu.
Tražimo od jedinica lokalne samouprave koje u svom sastavu imaju otoke sa specifičnim položajem i otočno prioritetna područja da kod donošenja odluke o visini paušalu za ta područja donesu odluku o najnižoj sumi tj. 150 Kn po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu. Koji su to otoci sa specifičnim položajem, to su otoci i dijelovi otoka kojima se sjedište jedinice lokalne samouprave nalazi na kopnu ili na drugom otoku. Očekujemo od gradova i općina koje imaju navedene otoke u svom sastavu da ne gledaju samo prema Zagrebu i sredstvima iz državnog proračuna, nego neka pogledaju kako je na njihovim otocima i neka sad kod donošenja odluke o visini paušalnog poreza za male iznajmljivače pokažu da vode brigu o otočnom stanovništvu i opstanku turističke gospodarske grane na istima. Donošenjem ovakve odluke od strane JLS pokazali bi da su prepoznali nedostatke koji proizlaze iz specifičnog položaja ovih otoka i provode novi Zakon o otocima i da su oni prepoznali mogućnost poticaja razvoja turizma na otocima. Tako bi svojim otočanima, malim iznajmljivačima pomogli i smanjili troškove i ako znamo da na tim otocima turizam traje cca 40 dana. Nadamo se da otočani, iznajmljivači, neće ispaštati kod donošenja odluke o visini paušala radi novog zakona di se paušalni porez vodi kao porez na dohodak, a ne kao komunalni porez. To znači da iznajmljivač plaća porez po mjestu prebivališta vlasnika, a ne po mjestu gdje se i nalazi sama nekretnina. Tako bi se naplata paušalnog poreza slijevala u grad ili općinu gdje je vlasnik prijavljen i gdje živi, a ne na mjestu gdje se i nalaze apartmani / nekretnina gdje se i obavlja turistička djelatnost, što naravno dovodi do manjih prihoda lokalnoj zajednici gdje se nalazi nekretnina.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...