Pismo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

18.03.2019.

Otočni sabor se obraća Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU povodu dobivenih pritužbi od MO otoka sa specifičnim položajem koji se snabdijevaju vodom vodonoscem, zbog dobivenih naputka oko isporučivanja vode.

Otočni MO dobili su obavijest da će se od 01.04.2019. voda isporučivati po količini od 5 m3 mjesečno po članu kućanstva, odnosno do najviše 45 m3 godišnje po članu kućanstva.
Otočni sabor smatra da je ograničavanje količine vode zadiranje u ustavna prava građana RH i da je takav naputak u suprotnosti sa Zakonom o otocima koje je donio Hrvatski Sabor i stupio na snagu od 28.12.2018. U čl: 33 Zakona o otocima stava 3 koji glasi : “Otočaninu, stanovniku naselja iz stavka 1. ovoga članka osigurava se opskrba vodom za ljudsku potrošnju u količini do najviše 45 m3 godišnje, odnosno do najviše 5 m3 mjesečno, po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.“ U čl: 49. u stavu (1) govori se da Pravilnik za provedbu članka 33 donijet će ministar u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Provedbeni propisi i programi koji ostaju na snazi iz čl: 50 do stupanja na snagu provedbenih propisa i programa iz članka 49. stavaka 1., 2., 5. i 6. ovoga Zakona ostaju na snazi slijedeći provedbeni propisi i programi doneseni na temelju Zakona o otocima (Narodne novine, br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) ostaje na snazi Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (Narodne novine, broj 35/11). Temeljem svega navedenog tražimo da se do donošenja novog Pravilnika o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom provodi stari pravilnik temeljem Zakona o otocima čl: 50.
Otočni sabor kao član radne skupine za izradu Zakona o otocima mora izraziti žaljenje da se nisu prihvatili prijedlozi o količini vode za isporuku koje su bile veće od navedenog u Zakonu o otocima jer smatramo da je količina od 5 m3 mala i komplicirana oko isporuke. Na prijedlog otočnih MO traži se da se vodomjer za isporuku vode postavlja na samom ulazu u cisternu i da se godišnja količina može iskoristiti u periodima kad je voda potrebna i prelazi mjesečno ograničenje.
Otočni sabor ovakav prijedlog podržava i moli da se razmotri zajedno sa mogućom promjenom količine subvencionirane vode po članu domaćinstva i poštivanje Ustava Republike Hrvatske.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...