137

13.05.2019.

137 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 43 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Potrebno je osim donošenja pravilnika i prilagodba pojedinih Zakona tako i Zakona o poljoprivredi sa Zakonom o otocima prema otocima iz čl: 10 i 13 Zakona o otocima. U Zakonu o poljoprivredi omogućiti prava na korištenje plavog dizela, oko površine poljoprivredne zemlje za moguću gradnju poljoprivrednih objekata na istim, pitanje zaštite otoka i otočana od alohtone divljači, za opstanak i održivu poljoprivredu i stočarstvo na otocima.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...