Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU krši Zakon o otocima.

15.05.2019.

Temeljem članka čl: 49 stava „(3) Odluku iz članka 19. stavka 8. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona”. Zakon o otocima je stupio na snagu prije 139 dana, a nije donešena odluka iz čl: 19 Zakona o otocima o broju otočnih koordinatora za svaku obalno-otočnu jedinicu područne (regionalne) samouprave i obuhvat otočnog područja iz stavka 2. ovoga članka 19.
139 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima.
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 41 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima.

Otočni koordinatori
Članak 19.
(1) Otočni koordinator je fizička osoba koju zapošljava regionalni koordinator radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka.
(2) Otočni koordinator obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka u okviru propisanih poslova regionalnog koordinatora, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem Republike Hrvatske, isključivo za otočno područje koje obuhvaća otok ili skupinu otoka koji se nalaze unutar obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je nadležan regionalni koordinator. (3) Osim poslova iz stavka 2. ovoga članka, otočni koordinator, za otočno područje obavlja sljedeće poslove: 1. surađuje s Ministarstvom na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem otoka 2. obavlja upis otočnih razvojnih projekata u registar otočnih razvojnih projekata i dostavlja podatke za jedinstveni registar otočnih razvojnih projekata 3. sudjeluje u radu Otočnog vijeća 4. obavlja i druge poslove sukladno ovom Zakonu.
(4) Prethodnu suglasnost regionalnom koordinatoru za zasnivanje radnog odnosa otočnog koordinatora daje Ministarstvo.
(5) Nadzor nad radom otočnih koordinatora provodi Ministarstvo.
(6) Ministarstvo vodi jedinstveni registar otočnih razvojnih projekata kojim se objedinjuju registri otočnih razvojnih projekata iz stavka 3. točke 2. ovoga članka.
(7) Međusobne odnose te prava i obveze u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinatora iz ovoga članka, Ministarstvo i regionalni koordinatori uredit će sporazumom.
(8) Broj otočnih koordinatora za svaku obalno-otočnu jedinicu područne (regionalne) samouprave i obuhvat otočnog područja iz stavka 2. ovoga članka za svakog otočnog koordinatora utvrđuje se odlukom koju donosi ministar.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...