Otvorena su dva nova savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka i Nacrtu prijedloga Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća

13.06.2019.

168 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima.
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 12 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima.
Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

Opis savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka: Pravilnikom se propisuje metodologija ustrojavanja, sadržaj i vođenje Registra otoka, utvrđuje se način unosa podataka u Registar otoka, vrste podataka koji se unose u Registar otoka te vlasništvo nad Registrom otoka.
Opis savjetovanja za Nacrt prijedloga Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća: Otočno vijeće osniva ministar nadležan za otoke kao svoje savjetodavno tijelo radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka. Otočno vijeće čine predstavnici Hrvatskoga sabora, tijela državne uprave, nadležnih javnopravnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijoj su nadležnosti otoci odnosno dijelovi otoka, otočni koordinatori, predstavnici otočnih razvojnih dionika te znanstvene i stručne zajednice koji se bave otočnim razvojem. Ovim se pravilnikom uređuje broj članova Otočnog vijeća, način njihovog odabira i djelokrug Otočnog vijeća.

Savjetovanja su otvorena do 30.06.2019

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11110

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11107

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...