U Hrvatskom saboru po hitnom postupku usvojen je novi Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

15.12.2021.

Zakon je išao u hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Dana 24. studenoga 2021. na 9. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Novim Zakonom uređuju se programi potpora i pojedinačnih potpora koje se dodjeljuju brodarima u obliku naknade za javnu uslugu potrebno uskladiti sa zahtjevima propisa Europske unije i Zakonom o državnim potporama, kao zakonom kojim se uređuju državne potpore i postupanje prije dodjele državne potpore.
Žao nam je da se na navedeni Zakon dok je bio na javnom savjetovanju bilo samo 16 komentara. Moramo konstatirati da se samo jedna JLS javila na raspravu sa prijedlogom, a navedeni Zakon je jedan od bitnijih za otočane, kad stupi na snagu bit će kasno sa reakcijama.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 27. stavka 2. točke 4., članaka 85. do 98. te članka 121. i članka 148. ovoga Zakona, a koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.
Zakon možete pročitati na našim stranicama pod rubrikom o nama - dokumenti.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...