Reakcija na prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od 19.07.2022

22.08.2022.

Ovakav prijedlog bi puštač probnog balona trebao povući – ispuhati balon, prije nego što dođe do puknuća balona.

Navedeni prijedlog Zakona nije nikako dobar i u skladu samog čl:3 za očuvanje pomorskog dobra kako stoji u prijedlogu Zakona: „Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu”. Mišljenja smo da upravljanje pomorskim dobrom u ime Republike Hrvatske ne bi trebala vršiti Vlada Republike Hrvatske, već Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Vlada RH je političko tijelo, dok je DORH stalna institucija u Republici Hrvatskoj. Navedenim Zakonom ne smije se dozvoliti zatvaranje pomorskog dobra (dizanje bilo kakvih barijera) i tako zabraniti pristup na isti građanima. Također ovim prijedlogom Zakona kod određivanja granica pomorskog dobra ne smije dolaziti do razvlaštenja privatnog vlasništva u interesu investitora. Ovim prijedlogom Zakona potencionalni investitor koji izradi elaborat za određenu investiciju na priobalju i otocima koja se lokacija nalazi na pomorskim dobrom i proteže se izvan granica pomorskog dobra, a ona se nalazi u privatnom vlasništvu, Vlada RH može izvlastiti vlasnika tog zemljišta u interesu investitora bio on fizička ili pravna osoba. Čl:39 “Po provedbi utvrđene granice pomorskom dobra u zemljišnoj knjizi i upisu pomorskog dobra, osobe koje su bile upisane kao vlasnici nekretnina, koje su u cijelosti ili dijelu obuhvaćene u pojas pomorskog dobra, imaju pravo na izvlaštenje sukladno posebnom propisu kojim se uređuje postupak izvlaštenja. ”U ovom članku trebalo bi naglasti za koje potrebe-investicije se može doći do izvlaštenja i tko određuje značaj neke investicije.
Ovaj prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ne smije vidjeti svjetlo dana i trebalo bi objaviti koji su članovi radne skupine koja je radila na ovom protiv ustavnom prijedlogu Zakona.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...