Ograđujemo se i izuzimamo od zadnje verzije Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je na e-savjetovanju od 17.studenog 2022. godine.

17.11.2022.

Otvoreno je novo javno e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a traje do 17.prosinca 2022.
24.kolovoza 2022. imenovani smo od strane ministra Butkovića, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u Radnu skupinu za izradu novog prijedloga ZPDLM kao 25. član Radne skupine (RS).
Aktivno smo sudjelovali u radu radne skupine, raspravljali i nudili prijedloge na svim sastancima od tada, ali i priložili pisane primjedbe i prijedloge unatoč veoma kratkom vremenu i obimnosti samoga zakona.
Iako su neki od naših prijedloga prihvaćeni, smatramo potrebnim naglasiti da za ostale nismo dobili nikakvo obrazloženje za ne prihvaćenje istih.
Moramo naglasiti kako na Radnu skupinu nismo dobili završnu verziju Nacrta Prijedloga zakona prije negoli je poslan na e-savjetovanje jer je on nakon zadnjeg sastanka 11.studenog 2022. mijenjan, te se nikako nismo ni mogli usuglasiti s navedenom verzijom.
Zbog svega navedenog, kao članovi Radne skupine za izradu zakona, ograđujemo se i izuzimamo od zadnje verzije Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je na e-savjetovanju od 17.studenog 2022. godine.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...