Onemogućeno normalno komentiranje na e-savjetovanju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

24.11.2022.

Tražimo poštivanje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Prijedlog ZPDLM, objavljen na e-savjetovanju, nema mogućnost komentiranja većine članaka Zakona već se komentirati mogu samo poglavlja. Nužan je hitan ispravak jer ovakvo e-savjetovanje ne ostavlja građanima mogućnost jednostavnog i smislenog komentiranja upravo onih dijelova Zakona za koje smatraju da bi ih trebalo izmijeniti.
U suprotnom, povratna informacija o učincima provedenog savjetovanja neće biti jasna, niti će je biti moguće pratiti, jer se komentari neće nalaziti uz tekst na koji se odnose. Čak ni sudionici e-savjetovanja neće moći lako pronaći svoj komentar ni vezani odgovor nadležnoga tijela. Osobito nedostupni bit će im ostali komentari i odgovori na temu za koju su zainteresirani.
E-savjetovanje bez mogućnosti jednostavnog komentiranja, bez preglednih komentara uz tekst na koji se odnose, kao i bez odgovora, sigurno nije dvosmjerna komunikacija građana i tijela državne uprave. Ovako postavljenim e-savjetovanjem ne može se komunicirati dvosmjerno budući da je povratna informacija gotovo nedostupna.
Zbog svega navedenog tražimo ispravak objave na e-savjetovanju, pomicanje krajnjeg roka savjetovanja na 30 dana od dana objave ispravka Prijedloga ZPDLM s mogućnošću komentiranja svakog članka.
HITAN ISPRAVAK zbog usklađivanja objavljenog Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na e-savjetovanju od 17. Studenog 2022. s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...