Otvoreno pismo

26.11.2022.

Viječe Otočnog Sabora - udruge za razvitak hrvatskih otoka donijelo je odluku da se obrati otvorenim pismom povodom javne rasprave na e-savjetovanju prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Otočni Sabor kao član inicijative Javno je dobro, imenovan je 24. kolovoza 2022. od strane ministra Butkovića, ministra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Radnu skupinu za izradu novog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kao 25. član Radne skupine. Aktivno smo sudjelovali u radu radne skupine, raspravljali i nudili prijedloge na svim sastancima od tada, ali i priložili pisane primjedbe i prijedloge unatoč veoma kratkom vremenu i obimnosti samoga zakona.
Moramo naglasiti kako na Radnu skupinu nismo dobili završnu verziju Nacrta Prijedloga zakona prije negoli je poslan na e-savjetovanje jer je on nakon zadnjeg sastanka 11. studenog 2022. mijenjan, te se nikako nismo ni mogli usuglasiti s navedenom verzijom. Zbog svega navedenog, kao članovi Radne skupine za izradu zakona, ograđujemo se i izuzimamo od zadnje verzije Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je na e-savjetovanju od 17. studenog 2022. godine.
Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, objavljen na e-savjetovanju i nema mogućnost komentiranja većine članaka Zakona već se komentirati mogu samo poglavlja.
Tražimo poštivanje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Nužan je hitan ispravak jer ovakvo e-savjetovanje ne ostavlja građanima mogućnost jednostavnog i smislenog komentiranja upravo onih dijelova Zakona za koje smatraju da bi ih trebalo izmijeniti. E-savjetovanje bez mogućnosti jednostavnog komentiranja, bez preglednih komentara uz tekst na koji se odnose, kao i bez odgovora, sigurno nije dvosmjerna komunikacija građana i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ovako postavljenim e-savjetovanjem ne može se komunicirati dvosmjerno budući da je povratna informacija gotovo nedostupna. Treba se omogućiti ravnopravno komentiranje kao kod ostalih akata na e-savjetovanju.
Zbog svega navedenog tražimo ispravak objave na e-savjetovanju, pomicanje krajnjeg roka savjetovanja na 30 dana od dana objave ispravka Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s mogućnošću komentiranja svakog članka.
HITAN ISPRAVAK zbog usklađivanja objavljenog Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na e-savjetovanju od 17. Studenog 2022. s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...