Da li smo prevareni!!!!!!

01.12.2022.

Da li je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prebacilo odgovornost oko mogućeg razvlaštenja privatnog vlasništva u interesu investitora iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i držane imovine.

Naš prigovor na moguće razvlaštenje vlasništva u Nacrtu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ako potencionalni investitor koji izradi elaborat za određenu investiciju na priobalju i otocima koja se lokacija nalazi na pomorskim dobrom i proteže se izvan granica pomorskog dobra, a ona se nalazi u privatnom vlasništvu od strane Ministarstva mora je prihvaćen. Nažalost ova mogućnost je ostvariva, kako se vidi u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. U navedenim izmjenama Zakona o prostornom uređenju u čl: 40 koji govori o izdavanju lokacijske dozvole u stavku: 8 u kojem se kaže da se lokacijska dozvola može izdati za građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinsko pravne odnose, a za koje potrebno provesti postupak izvlaštenja i stavak: 9 za zahvate u prostoru na pomorskom dobru za koje se sukladno posebnom propisu koji se uređuju koncesije za građenje građevina i/ili postavljanje pomorskih objekata. U čl: 41 stavak: 1 se kaže da se lokacijska dozvola izdaje na zahtjev investitora.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...