Tiskovna Otočnog sabora u Zadru

28.01.2015.

Posljedice provedbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu i Odluke o visini popusta na redovne cijene putnih karata u povlaštenom prijevozu osoba i vozila u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu

Ovim Pravilnikom otočanima se utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava povlaštenoga javnoga pomorskog prijevoza, tj. otočanima se ovim Pravilnikom ograničava broj putovanja sa svog otoka na kopno i onemogućuje se putovanja na druge otoke po povlaštenoj cijeni kao što je bilo moguće do provedbe ovog Pravilnika. Moramo naglasiti da nismo protiv uvođenja reda u pravima korištenja povlaštenog prijevoza i svjesni smo da je bilo zlouporaba, ali ovaj Pravilnik ih i dalje omogućuje, napose u vidu vinjeta i otočnih iskaznica za vozila. Vinjeta se odnosi samo na vozilo, ne i na vlasnika vozila te tako vozilom koje ima vinjetu može upravljati i osoba koja nema otočnu iskaznicu i sukladno tome nema pravo na povlašteni prijevoz. Malo je nejasno u Pravilniku da ako vozilo u vlasništvu pravne osobe može putovati bezgranično puta kako će to pravo ostvariti njegov vozač otočanin koji kao osoba ima pravo samo na jednu vožnju.
Također, stupanjem Pravilnika na snagu, otočani koji žive na otoku koji pripada JLS koja se nalazi na drugom otoku i nije povezan s matičnim otokom nego preko kopna nema pravo na povlašteni prijevoz s kopna na otok na kojem mu je središte JLS. Smatramo da treba doći do nadopune odluke o iznimkama na relacijama, tako da se otočanima Sestrunja i Rivnja dozvoli korištenje povlaštenog prijevoza na trajektnoj liniji Zadar-Preko-Zadar, otočanima Zverinca dozvoli korištenje povlaštenog prijevoza na liniji Zadar-Sali-Zaglav-Zadar i za otočane cresko-lošinjskog arhipelaga da se omogući korištenje povlaštenog prijevoza Valbiska-Merag, Valbiska-Lopar te na kopno Mišnjak-Stinica.
Otočanima je od 01. siječnja ove godine Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu i Odluka o visini popusta na redovne cijene putnih karata u povlaštenom prijevozu osoba i vozila u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu nanio još jedan udar. Pored ograničenja putovanja po povlaštenoj cijeni, jednu skupinu otočana iz Primorsko goranske županije posebno je pogodila navedena odluka kojom su cijene karata za otočane korisnike liniji br. 338 Lopar – Valbiska poskupile za više od 50%. Od 01. siječnja na liniji 338 Lopar – Valbiska je novi koncesionar državni brodar Jadrolinija i s novom koncesijom se automatski provodi Odluka o visini popusta na redovne cijene putnih karata u povlaštenom prijevozu osoba i vozila u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu u kojoj se kaže da popust na cijenu karata za prijevoz osoba i vozila iznosi 50% redovne cijene karte u sezonskom razdoblju i tako utvrđena cijena karte primjenjuje se tijekom cijele godine. Naime, cijena otočne karte za osobni automobil do 5m povećana je sa 72 kune na 113 kuna, a za otočane putnike s 10 na 19 kuna. Slijedom navedene Odluke o visini popusta na redovne cijene putnih karata u povlaštenom prijevozu osoba i vozila u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu moguće je da se primjeni i na novu brodsku liniju 409 Zadar – (Ošljak) – Preko. U slučaju raspisivanja koncesije za novu brodsku liniju 409 Zadar - (Ošljak) - Preko koja nastaje preseljenjem trajektnog prometa iz gradske luke Zadar u novu trajektnu luku Gaženicu, po odluci Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu koja je donesena 20. listopada 2011. godine. Provedba navedenog pravilnika i odluke otočanima poskupljuje život na otocima za nove troškove za putne karte i moguće poskupljenje proizvoda u maloprodaji. Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu suzio se opseg prava otočnog poduzetnika samo na otok sjedišta i s time ozbiljno ugrozio vitalne interese, te izravno suzio opseg prava. Ovim pravilnikom pravne osobe koje imaju sjedište na otoku, a snabdijevaju druge otoke i nisu povezne istom linijom u javnom pomorskom prometu, kako bi se riješila specifična životna pitanja opskrbe stanovništva. Alternativa ovakvom stanju je gašenje prodajnih mjesta na slabo naseljenim otocima ili značajno povećanje cijena, što će također dovesti do gašenja maloprodajnih mjesta za opskrbu otočkog stanovništva.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...