Aktualno

14.02.2015. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo javni poziv za dostavu projekata razvoja jadranskih otoka u 2015. godini

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac da dostave svoje prijave za realizaciju projekata usklađenih s ciljevima Potprograma.

07.02.2015. Priopčenje za javnost udruge Kolibrić sa sastanaka predstavnika mjesta sa otoka Pašmana i Ugljana

Dana 05.02.2015. u Banju na otoku Pašmanu održan je 2. sastanak predstavnika mjesta sa otoka Ugljana i Pašmana a vezano za aktualne probleme važne za opstanak i razvoj ova dva otoka.

04.02.2015. Proglas Otočnog sabora o statusu otočana

Drage otočanke, dragi otočani i građani Republike Hrvatske,

28.01.2015. Tiskovna Otočnog sabora u Zadru

Posljedice provedbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu i Odluke o visini popusta na redovne cijene putnih karata u povlaštenom prijevozu osoba i vozila u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu

22.01.2015. Zaštita malog ribolova

Inicijativa za valorizaciju i zaštitu malog ribolova kao nacionalnog identiteta i ključnog pitanja opstojnosti stanovnika i tradicionalnog načina života na Jadranu

16.01.2015. 14 godina aktivnog rada Otočnog sabora - udruge za razvitak hrvatskih otoka

Na današnji dan 16. 01. 2001 na inicijativu pok. Zlatka Sorića osnovan je Otočni Sabor

24.12.2014. Otočni sabor primljen u u ESIN (Evropska federacija malih otoka)

Hrvatska se pridlužila mreži nacionalnih otočnih organizacija koje čine Danska, Finska, Francuska, Irska, Škotska, Švedska, Estonija, Italija i Grčka.

15.12.2014. Priopćenje povodom pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Otočni sabor izražava nezadovoljstvo zbog mogućih posljedica primjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.

16.11.2014. Podružnica Otočnog sabora Šibensko-kninske županije organizirala javnu tribinu na otoku Žirju

Ispred Otočnog sabora Šibensko-kninske županije održana je javna tribina na koju su pozvani svi otočani otoka Žirja i svi koji vole i osjećaju otok Žirje. Javna tribina održana je u nedjelju 16. studenog 2014. godine