Aktualno

27.05.2019. 151

151 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 29 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

26.05.2019. 150

150 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 30 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

25.05.2019. 149

149 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 31 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

24.05.2019. 148

148 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 32 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Život na otocima ide dalje dok provedba Zakona o otocima stoji na mjestu. Otočni sabor na svojoj stranici svakodnevno odbrojava dane do donošenja svih pravilnika temeljem Zakona.

23.05.2019. 147

147 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 33 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

22.05.2019. 146

146 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 34 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

21.05.2019. 145

145 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 35 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

20.05.2019. 144

144 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 36 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

19.05.2019. 143

143 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 37 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

18.05.2019. 142

142 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 38 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.