Aktualno

31.05.2019. 155

155 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 25 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

30.05.2019. 154

154 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 26 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

29.05.2019. 153

153 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 27 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

28.05.2019. 152

152 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 28 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

27.05.2019. 151

151 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 29 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

26.05.2019. 150

150 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 30 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

25.05.2019. 149

149 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 31 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

24.05.2019. 148

148 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 32 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Život na otocima ide dalje dok provedba Zakona o otocima stoji na mjestu. Otočni sabor na svojoj stranici svakodnevno odbrojava dane do donošenja svih pravilnika temeljem Zakona.

23.05.2019. 147

147 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 33 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

22.05.2019. 146

146 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 34 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.