Aktualno

12.05.2019. 136

136 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 44 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Potrebno je osim donošenja pravilnika i prilagodba pojedinih Zakona tako i Zakona o prostornom uređenju sa Zakonom o otocima izmjena odredbi čl:45 stava 3 ZPU koji određuje širinu prostora ograničenja zaštićenog obalnog područja mora u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 metara od obalne crte te članka 48a ZPU kojima se propisuje površina potrebna za planiranje gradnje i rekonstrukcije zgrada u prostoru ograničenja od najmanje 3 ha, odnosno 1 ha. Ove odredbe nisu primjerene područjima geografskih ograničenja kao što su veliki broj otoka u Republici Hrvatskoj te diskriminiraju vlasnike nekretnina u izvršavanju njihovih vlasničkih prava.

11.05.2019. 135

135 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 45 dana do izbora otočni koordinatora. Otočni koordinator je fizička osoba koju zapošljava regionalni koordinator i treba biti osoba koja živi otok tijelom i duhom. U izboru otočnog koordinatora ne bi se smjelo isključiti otočane kao zainteresiranu javnost prema izboru osobe o kojoj će ovisiti razvoj i budućnost njegovog otoka.

10.05.2019. 134

134 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 46 dana do donošenja pravilnika o načinu provođenja mjera i aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“. Potrebno je uvrstiti financijsku pomoć otočnim proizvođačima koji dobiju oznaku HOP-a za njihove analize proizvoda koje su potrebne za dobivanje oznake.

09.05.2019. 133

133 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj život na otoku razvijaju na način kao da su na k.opnu. Život na otoku, rođenjem ili odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 47 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima

08.05.2019. 132

132 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 48 dana do donošenja pravilnika o vrednovanju razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja. To je pravilnik s kojim se određuje otočni indeks razvijenosti za svaki naseljeni otok. Otoci koji su razvrstani kako je navedeno u čl: 13 stav 1 Zakona o otocima trebaju imati sva prava kao što je navedeno u čl: 36 stav 1 Zakona o regionalnom razvoju i Zakonu o potpomognutim područjima u Republici Hrvatskoj.

07.05.2019. 131

131 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 49 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Otočani već sad trebaju vodu, a pravilnika o način ostvarivanja naknade troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode još uvijek nema.

06.05.2019. 130

130 dana od stupanja na snagu Zakona o otocima. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU ostalo je još 50 dana do donošenja pravilnika za normalno i cjelovitu primjenu Zakona o otocima. Život na otocima ide dalje dok provedba Zakona o otocima stoji na mjestu. Otočni sabor će na svojoj stranici svakodnevno odbrojavati dane do donošenja svih pravilnika temeljem Zakona.

18.03.2019. Pismo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

Otočni sabor se obraća Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU povodu dobivenih pritužbi od MO otoka sa specifičnim položajem koji se snabdijevaju vodom vodonoscem, zbog dobivenih naputka oko isporučivanja vode.

20.02.2019. Otočni sabor - Podružnica Šibensko-kninske županije

Priopćenje povodu prosvjeda Kaprijana i Žirjana u svojoj borbi za boljom i kvalitetnijom povezanošću

08.01.2019. Tiskovna Otočnog Sabora u Šibeniku

Tiskovna konferencija je sazvana na temu provedbe novog Zakona o otocima koji je stupio na snagu od 01.01.2019. i njegova primjena u praksi, temeljem drugih zakonskih odredbi s naglaskom na Odluku o visini paušalnog poreza za male iznajmljivače.