Natječaji

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” 31.01.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Preuzmite

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu 08.09.2015.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Preuzmite

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv otočnim poslodavcima za dodjelu državnih potpora s ciljem očuvanja radnih mjesta 17.08.2015.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na svojim internetskim stranicama www.razvoj.gov.hr Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije temeljem Javnog poziva je do 30. listopada 2015.godine. Potporama male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nastoji se utjecati na razvoj otočnog gospodarstva. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi ovu mjeru od 2006. godine sukladno Zakonu o otocima, a cilj joj je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine – razvijenijim otocima). Time se financira dio troškova njihovog poslovanja i stvaraju uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime se unaprjeđuje poslovanje i razvoj otočnih tvrtki kao i razvoj samog otočnog gospodarstva. Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima: da imaju sjedište na otocima da obavljaju djelatnost na otocima da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično). Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Dosad je provedeno devet javnih poziva na koje se javilo više od 600 otočnih poslodavaca. Određeni dio korisnika javlja se kontinuirano svake godine dok je primjetno da se kontinuirano javljaju i novi korisnici. Poslodavci koji su zadovoljili uvjete i kriterije ostvarili su po godinama pravo na: 2006. god. 185 potpora za 2.861 djelatnika u iznosu od 7.866.251,18 kuna 2007. god. 244 potpore za 4.056 djelatnika u iznosu od 12.171.274,47 kuna 2008. god. 217 potpora za 3.434 djelatnika u iznosu od 10.670.881,69 kuna 2009. god. 179 potpora za 3.259 djelatnika u iznosu od 10.570.398,90 kuna 2010. god. 138 potpora za 2.150 djelatnika u iznosu od 6.730.534,07 kuna 2011. god. 174 potpore za 2.310 djelatnika u iznosu od 6.977.720,86 kuna 2012. god. 157 potpora za 2.486 djelatnika u iznosu od 8.000.000,00 kuna 2013. god. 189 potpora za 2.471 djelatnika u iznosu od 8.000.000,00 kuna 2014. god. 205 potpora za 2.906 djelatnika u iznosu od 8.000.000,00 kuna

Preuzmite

Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2014. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta 30.07.2014.

Do 31. listopada prijave otočnih poslodavaca za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2014. godini. Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima: - da imaju sjedište na otocima, - da obavljaju djelatnost na otocima, - da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima, - da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva, - da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%, - da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično) Korisnici potpora mogu ostvariti pravo na državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u skladu sa Zakonom o državnim potporama. Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije je 31. listopada 2014.

Preuzmite

Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod" 2014. 29.04.2014.

Na temelju članka 16. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02 i 33/06) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07, u nastavku teksta: Pravilnik) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

Preuzmite

Godišnji plan financiranja OCD 2014 godine 29.04.2014.

Preuzmite

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...