Statut

Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 19. Statuta Udruga „OTOČNI SABOR“ - udruga za razvitak hrvatskih otoka od 16.01.2001. godine, Sabor Udruge OTOČNI SABOR – udruga za razvitak hrvatskih otoka na sjednici održanoj dana 29.05 2015. godine donijela je
STATUT
„OTOČNI SABOR“ - udruge za razvitak hrvatskih otoka

Preuzmite Statut Otočnog sabora

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...